Abeceda

"Adaptácia"

- aby sa každé dieťa u nás cítilo príjemne, má rodič možnosť

tzv. adaptačných návštev- bez pobytu vo vode v čase výcviku ostatných detí.

Dieťa sa môže nenúteným spôsobom oboznámiť s našim prostredím.

 

" Bazén"

- veľkosť bazéna ......., hĺbka vody v bazéne......, voda je neustále filtrovaná

s automatickým dopúšťaním novej vody a jej teplota je 30-32 C o,

teplota vzduchu je 27-30 C o, vlhkosť vzduchu 50-70%.

 

"Cieľ"

- ZPZ- Základné plavecké zručnosti

 • mať vodu rád, nebáť sa jej a získať cit pre vodu
 • pohybovať sa vo vode
 • prijať vodu na tvár AP (abeceda potápania), ŠP (škola porápania)
 • zvládať výdychy do vody (nosom, ústami)
 • splývanie na chrbte i na brušku
 • naučiť sa skákať do vody

PP- plavecké pohyby sa učia na suchu i vo vode, súbežne s osvojovaním ZPZ

PS- plavecké spôsoby (kraul, znak, prsia) sko súhry možno vyučovať

po dobrom zvládnutí ZPZ.

 

"Dieťa"

- je jedinečná osobnosť, napreduje vlastným tempom,

teda aj náš prístup je orientovaný individuálne, bez porovnávania s inými deťmi,

v snahe vyhovieť osobitostiam a potrebám dieťaťa.

 

"Efekt"

- efekt kurzu "plávania" spočíva v pravidelnosti lekcií s rovnakou skupinou detí, v postupnom,

systematickom získavaní zručností, čo má za následok napredovanie a spokojnosť dieťaťa

v najoptimálnejších podmienkach.

 

"Financie"

- cena pre dvoch účastníkov- rodiča a dieťa- zahŕňa 8 lekcií pri plávaní 2x do týždňa.

Každá lekcia je vopred metodicky pripravená a má stanovenú štruktúru.

Vzhľadom na pohybovú zátaž, polohovanie a náročnosť cvičení začiatočníci "plávajú" 30 minút.

Doba lekcie sa pokročilým predlžuje na 45 minút. Všetko záleží od veku dieťaťa,

jeho pohybových schopností a momentálnej nálady. Zásadne deti nepreťažujeme.

S prípravou na lekciu, aklimatizovaním sa po plávaní, rodič strávi u nás čas okolo jednej hodiny.

Akú štruktúru má lekcia "plávania"?

 • príprava na lekciu + osobná hygiena
 • úvod + metodická príprava, oboznámenie rodičov s cieľom danej lekcie
 • rozohriatie + realizácia cieľa (nácvik nových pohybových zručností)
 • dynamické cvičenia, polohovanie, relaxácia
 • rozvoj zmyslového vnímania a jemnej motoriky
 • cvičenia s pomôckami, cvičenie výdychov do vody
 • záver lekcie v bazéne- voľná časť
 • osobná hygiena po plávaní, aklimatizácia

* Poskytujeme možnosť 1 lekcie k náhrade v prípade, že dieťa ochorie.

Vyžadujeme však písomné vyjadrenie lekára o chorobe.

Absenciu je potrebné ohlásiť telefonicky alebo osobne minimálne jeden deň vopred.

Termín náhradnej hodiny si rodič dohodne s inštruktorom.

 

"Garancia"

- garantujeme vám, že kurz prebieha pod vedením certifikovanej inštruktorky.

Osvedčenie o kvalifikácii nájdete v záložke Kontakt.

 

"Hygiena"

- je na prvom mieste. Po každej lekcii umyjeme a dezinfikujeme podložky, hračky

a pomôcky na zabezpečenie kvality vody v bazéne, ktoré sú zároveň šetrné k detskej pokožke.

No i napriek tomu, žiadame rodičov o dodržiavanie hygienyckých a bezpečnostných zásad,

čím sami prispejú k čistote a poriadku, a teda i k celkovej spokojnosti účastníkov kurzu.

 

"Informácie"

- poskytujeme  na telefónnom čísle: 0911087434, najlepšie ráno medzi 8:00-9:00,

alebo na tejto webovej stránke v záložke Kontakt.

 

"Jedlo"

- zakázané konzumovať v miestnosti s bazénom.

Po skončení lekcie, môže rodič nakŕmiť dieťa v priestoroch šatne.

Dojčiť môžete dieťa kdekoľvek a kedykoľvek.

Doporučujeme, aby dieťa nejedlo tesne pred lekciou, vzhľadom na aktívny pohyb vo vode.

 

"Kurzy"

- organizujeme pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Sú rozdelené podľa stupňa náročnosti na

kurzy pre začiatočníkov (pre tých, ktorí prídu plávať prvýkrát) a kurzy pre pokročilých.

Kurz je rozdelený na 8 lekcií, vždy 2x do týždňa.

Lekcie sú plánované podľa veku dieťaťa, jeho úrovni "plávania" a majú presne stanovený časový rozpis.

Už pri plánovaní kurzu doporučujeme uspôsobovať režim dieťaťa doma tak,

aby v čase, keď bude chodiť plávať, bolo zamestnané aktívnou činnosťou a práve nespalo.

 

"Láska"

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie a robí to všetko s láskou.

V našich kurzoch sa prostredníctvom úzkeho kontaktu dieťaťa s rodičom, prehlbuje láska matky,

alebo otca k dieťaťu a naopak.

 

"Metodika"

- vďaka pútavému programu, podporovaného riekankami a pesničkami napreduje dieťatko

aj z psychickej stránky a zároveň si rozvíja sociálne správanie v kolektíve iných detí.

Práca so zvukom a hudbou stimulujú pohyb, či aktivity, navodia rôzne nálady celej skupine.

Spoločné spievanie, či recitovanie spojí skupinu. Nekladieme vysoké nároky na deti ani na rodičov,

citlivo napredujeme a držíme sa hesla: "na kvalitnom začiatku záleží."

 

"Nácvik"

 

"Otužovanie"

- Psychické /Fyzické - výživa a pitný režim, obliekanie, vetranie, pohyb,

vzduchové a vodné kúpele, postupné znižovanie teploty.

 

"Prevencia"

- prehliadka priestoru plus náhľad na ukážkovú lekciu

(dieťa v náručí rodiča sa iba zoznamuje s novým priestorom, akustikou, tvárami,...

- zahájenie otužovania- časté prechádzky i za nepriaznivého počasia na čerstvom vzduchu,

priemerné obliekanie, ochladzovanie teploty vody ku kúpaniu, až na potrebnú teplotu ku vstupu do bazénu.

 

"Riekanky a pesničky"

Riekanky a pesničky v spojení s pohybom podporujú nielen motoriku, ale aj rečové a hudobné schopnosti.

Rozvíja a upevňuje sa vzťah medzi matkou a dieťaťom, zlepšuje sa vzájomné porozumenie.

 

"Spokojnosť"

Vaša spokojnosť je naša radosť.

 

"Tolerancia"

 

"Ukážková hodina"

Ak váhate, či sa k nám pripojiť, či sa vášmu dieťaťku bude u nás páčiť, tak neváhajte a kontaktujte nás,

radi sa s vami dohodneme, aby ste si prišli aj s dieťatkom pozrieť ukážkovú hodinu.

Tú budete sledovať mimo bazéna.

 

"Význam cvičenia a plávania"

- zmysluplne venovaný čas dieťaťu

- prehĺbenie citovej väzby medzi rodičom a dieťaťom

- dieťa lepšie spí a je

- spestrenie denného režimu

- psychické otužovanie

- príprava na vstup do kolektívu

- získavanie hygienických, spoločenských a pohybových návykov

- dieťa sa lepšie vyvíja po psychomotorickej stránke - sú pohybovo zdatnejšie, bystrejšie, ...

- otuženie organizmu (zvýšená imunita)

- kvalitné dýchanie dieťaťa i rodiča

- zlepšuje črevnú peristaltiku a tým odchádzajú črevné plyny a dieťatko toľko netrpí bolesťami bruška

- dieťa si nenásilnou a hravou formou osvojí tzv. Základné plavecké zručnosti (základ na neskoršiu výuku plávania.

 

"Záver"

Tešíme sa na stretnutie s vami na našich kurzoch:

* Plávanie s detičkami (kurz pre rodičov s deťmi do 3 rokov

*Pohybové aktivity.

Tak neváhajte a pridajte sa k nám.

 


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Priatelia

Neboli nájdené žiadne záznamy.


Kontakt

Bublinka-baby plávanie

Ivana Kohútová
Konečná 16
Michalovce
07101

0911087434